Menu

Doelstelling

Er bestaat een populistische uitdrukking: “Toen Adam spitte en Eva spon; waar was toen de baron?” Het is op zijn minst twijfelachtig te stellen dat Adam er een tuintje op na hield, maar het kweken van groenten en fruit, voor eigen gebruik, is zo oud dat het niet mogelijk is om hier een begindatum op te kleven.


Op het einde van de 19de eeuw werden de eerste serres gebouwd voor de teelt van groenten en fruit voor commerciële doeleinden en even later ook voor de bloementeelt. De snelle ontwikkeling van de glastuinbouw heeft zich geheel in de twintigste eeuw afgespeeld. Deze ontwikkeling heeft de vraag doen ontstaan naar teeltsubstraten, die van langsom meer specifiek gericht zijn op een bepaalde cultuur. Met als gevolg dat er in de periode na wereldoorlog II verscheidene bedrijven ontstonden in België met als activiteit het leveren van kant en klare potgronden voor de beroeps- en hobbysector.

Bunkers
In de 70er jaren werd de vraag naar potgrond voor de hobbysector steeds maar groter en de concurrentiestrijd steeds maar heftiger. Daar waar de kwaliteitsnormen van de teeltsubstraten naar de professionele tuinbouwsector toe, op basis van turf, zand en meststoffen, constant verbeterden en verfijnden; werd ten behoeve van de hobbysector veelvuldig gebruik gemaakt van goedkopere toeslagstoffen om de prijs te drukken.


De goedmenende Belgische potgrondfabrikanten zagen deze evolutie met lede ogen aan. Ook het ministerie van Landbouw was van oordeel dat er in de materie van de potgrond een regelende verordening moest ontstaan. Het ministerie nodigde de fabrikanten en groothandelaren in potgrond uit op een vergadering, teneinde hierover van gedachten te wisselen.


Aan deze oproep werd een gunstig gevolg gegeven en op 20 juni 1985 werd te Gent de eerste voorbereidende vergadering gehouden tot het oprichten van een beroepsvereniging van potgrondfabrikanten en –groothandelaren.


En zo ontstond de Belgische Potgrond Federatie onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk met heuse statuten.


In deze statuten werden als doelstellingen opgenomen: het verdedigen van de belangen van de leden, het maken van studies en het inwinnen /uitwisselen van informatie over potgrond, het leggen van contacten met de overheid, enz. Maar de grootste zorg van de leden van de federatie is en blijft de zorg om de kwaliteit van de potgrond.


Potgrond is een mengsel van natuurproducten en meststoffen. Om natuurproducten tot een homogeen mengsel van constante kwaliteit te verwerken, aangepast aan de specifieke noden van iedere plant, is heel wat aandacht en knowhow nodig.


Een poging om een pasklare definitie van potgrond te geven is niet simpel. Er werden een aantal parameters opgesteld waaraan potgrond moet voldoen en een lijst van grondstoffen, die toegelaten zijn om in potgrond verwerkt te worden.


VeldHet bestuur van de Belgische Potgrond Federatie vzw heeft een charter opgesteld dat de kwaliteit van de potgrond moet waarborgen. In dit charter wordt gesteld dat de kwaliteit van de potgrond moet beantwoorden aan zeer strenge vereisten die door een onafhankelijk laboratorium voortdurend worden gecontroleerd. Om naar het grote publiek toe melding te maken van de betrachting om een kwaliteitsproduct op de markt te brengen worden de potgrondzakken van de leden, die het charter ondertekenden, voorzien van een label, het Quality Control label.


Op het vlak van de professionele potgrond werd in het jaar 2001 een kwaliteitslabel ontworpen onder de naam Professional Quality.


Het is natuurlijk belangrijk dat de klant naast een perfecte kwaliteit ook het juiste volume ontvangt. In het kader van een Europese standaardisatie werd een meetmethode (de CEN Norm) voorgesteld om het volume van potgrond te bepalen.


De leden van de Belgische Potgrond Federatie vzw hebben zich schriftelijk akkoord verklaard om uitsluitend deze meetmethode te gebruiken bij de bepaling van het volume van de zakken en de bulkleveringen. Het doordrukken van deze meetmethode op de Belgische markt werd gerealiseerd met de niet aflatende steun van de Metrologische Dienst van het ministerie van Economische Zaken.


De Belgische Potgrond Federatie vzw mag terecht trots zijn op haar verwezenlijkingen op het vlak van de kwaliteit en het volume van de geleverde potgronden. De betrokken ministeries hebben deze inspanningen terecht ondersteund met het opmaken van Koninklijke Besluiten, zodat België de voortrekker werd in het Europese landschap inzake reglementering van potgrond.


Niemand weet wat de toekomst zal brengen. In verschillende landen zijn reeds bezwaren gerezen tegen het afgraven van turfvelden omwille van het behoud van het uitzicht van bepaalde natuurgebieden. Anderzijds is het ook wetenschappelijk bewezen dat de wereldwijde turfaangroei nog steeds vele malen hoger ligt dan het turfverbruik.


Wat er ook gebeurt, de leden van de Belgische Potgrond Federatie vzw hebben een uitzonderlijke knowhow in huis, wat hen in staat stelt aan nieuwe situaties het hoofd te bieden. Door gebruik te maken van nieuwe alternatieven voor het aanmaken van potgronden, zullen ze verder gaan met het leveren van een onontbeerlijk basisproduct voor een mooier en groener België.

BPF vzw - FBT asbl

Belgische Potgrond Federatievzw

Federation Belge du Terreauasbl

Geelsebaan 75

2460 Kasterlee+32 (0)473 84 63 37

BPF - FBT

Log In or Register