Menu

Publicaties

Wetteksten

WETTELIJKE CRITERIA

 • minimum 20 % droge stof
 • pH tussen 3.5 en 5.0 voor zoutminnende planten
  pH tussen 5.0 en 6.5 voor normale planten
  pH tussen 6.5 en 7.0 voor kalkminnende planten
 • Geleidbaarheid : verdunning 1/5 < 750 µS/cm
 • maximum totale gehalten in mg/kg DS
  Cd : 1
  Cu : 50
  Hg : 1
  Pb : 50
  Ni : 10
  Zn : 100

ETIKETTERING

 • Samenstelling van de potgrond in afnemende volgorde.
 • Bestemming en gebruik
 • Waarborgen : pH, organische stof, geleidbaarheid en droge stof
 • Toegevoegde meststoffen
 • Gewicht en volume 5 (facultatief) - nieuwe wet sinds december 2004
 • Adres producent of verkoopsverantwoordelijke

GRONDSTOFFEN TOEGELATEN VOOR DE FABRICAGE VAN POTGRONDEN

 • Veen
 • Turfstrooisel (turfmolm,witte turf,bolsterveen)
 • Bonkveen
 • Tuinturf
 • Mest
 • Compost van loofhoutschors
 • Compost van naaldhoutschors
 • Naald- en bladgrond
 • Lombricompost
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Geëxpandeerde klei
 • Perliet
 • Vermiculite
 • Lava
 • Ureumformaldehydeschuim
 • Polystyreen
 • Polyurethaanvlokken
 • Polyphenolschuim
 • Steenwolgranulaat
 • Meststoffen
 • Meststoffen op basis van calcium en/of magnesium
 • Afgeoogste champignoncompost
 • Harde houtkrullen
 • Kokosvezel
 • Groencompost (indien aangenomen door het ministerie van Volksgezondheid)

Het gebruik van veen in potgrondmengsels

Natuurlijk veen is het belangrijkste ingrediënt van een goede professionele potgrond.
Ondanks de grote inspanningen van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, slaagt men er voorlopig niet in om veen volledig te vervangen door alternatieve grondstoffen in de professionele potgrondmengsels zonder kwaliteits- of productieverlies.
Er is geen enkele hernieuwbare grondstof die de goede eigenschappen van veen kan benaderen.
De potgrond die voor de productie van tuinbouwgewassen ingezet wordt, blijft tot nader order dan ook grotendeels uit veen bestaan.
Wat bezorgt veen nu deze sterke positie?

Lees meer

BPF vzw - FBT asbl

Belgische Potgrond Federatievzw

Federation Belge du Terreauasbl

Geelsebaan 75

2460 Kasterlee+32 (0)473 84 63 37

BPF - FBT

Log In or Register